Personlig udvikling

Kunsten at trives som selvstændig designer

Forskningsprojektet Kunsten at trives er nu afsluttet. Få en præsentation af resultaterne og guiden og værktøjskassen, som samler de mest virkningsfulde metoder fra projektet.

Tilmeld dig

Et stigende antal designere arbejder i enkeltmandsvirksomheder, freelance og i løse ansættelser. Det kan give en følelse af frihed, men trivslen går ofte i minus i et arbejdsliv præget af uvished.

Forskningsprojektet Kunsten at trives har undersøgt hvordan kunst- og naturbaserede metoder kan styrke mental sundhed direkte i praktiske arbejdsgange i kreative processer. Metoderne bygger på kunst– og naturterapi, hvor det handler om at aktivere sanserne og inddrage kroppen og naturen til at skabe ro og åbenhed.

I projektet har 32 freelance og solo-selvstændige designere afprøvet metoderne i et workshopforløb og mange oplevede at tilgangen leder til nye overraskende indsigter, en oplevelse af beslutningskraft, af at være i balance med sig selv og i samhørighed med noget der er større end dem selv. Derved giver projektet redskaber til at opnå øjeblikke af trivsel i løbet af arbejdsdagen samtidig med resultater i det pågældende arbejde.

En pallette af de mest virkningsfulde metoder er nu samlet i en guide og værktøjskasse som her præsenteres sammen med resultaterne fra projektet og inspiration til selv at eksperimentere med denne tilgang.

Silje Alberthe Kamille Friis, lektor hos Det Kongelige Akademi, udtaler:
”At være selvstændig eller en del af det prekære arbejdsmarked, oplever mange af deltagerne som en stor frihed og glæde, men i perioder også som ensomt og uvist og med et tidsmæssigt og økonomisk pres. Det kan medføre bekymringer og stress, som bremser evnen til at arbejde kreativt. Netop det kreative er for mange det, der tiltrak dem ved designfaget.”

Postdoc og projektleder Annegrete Mølhave fortsætter:
”I projektet har flere af deltagerne oplevet, at de kunst- og naturbaserede metoder leder til nye, overraskende indsigter, en oplevelse af beslutningskraft og af at være i balance. Metoderne kan hjælpe deltagerne til at ændre arbejdsvaner, så de giver sig selv plads til at finde ro og derigennem arbejde mere kreativt.”

Tilgangen bygger på:

  • Artful inquiry – en undersøgende tilgang til at udforske brændende spørgsmål
  • Jungs fire psykologiske funktioner – vores oprindelige måder at vide på
  • Teori U processen – en ramme for at dykke dybere ned i en situation
  • Eksisterende forskning inden for kunst- og naturterapi

Hør mere om:

  • De indre dimensioner af at være prekært ansat, som oplevet af deltagerne i Kunsten at trives
  • Hvordan kunst- og naturbaseredet metoder kan hjælpe med at skabe balance, ro og trivsel
  • Hvordan metoderne kan integreres i en praktisk arbejdsdag

Baggrund

Forskningsprojektet Kunsten at trives er et samarbejde mellem Det Kongelige Akademi for Arkitektur, Design og Konservering, Forbundet Arkitekter og Designere og Design denmark. Projektet er finansieret af Velliv Foreningen.

Den online guide er frit tilgængeligt på faod.dk og designdenmark.dk fra marts 2023.

Projektleder og oplægsholder

Annegrete Mølhave, Ph.d., underviser i designmetode og samarbejde og Postdoc, Institut for Visuel Design, Det Kongelige Akademi for Arkitektur, Design og Konservering, samt konsulent i kommunikationsdesign. Annegrete har 18 års erfaring med at udvikle kollaborative designmetoder, undervisning, samt facilitering af transformative design processer i offentlige, private og non-profitsektorer.

PERSONDATA

Når du melder til dig til arrangementet, samtykker du til, at vi kan behandle persondata om dig. Læs mere om vores behandling af dine data her.