Tillidsvalgt

KONFLIKTHÅNDTERING FOR TR – DEL 2

Kurset bygger videre på ”Konflikthåndtering i praksis for TR – del 1”, hvor du fik værktøjer til at analysere og gå mere afslappet og bevidst til de konflikter, du som TR står i. For offentligt ansat TR.

Konflikthåndtering i praksis for TR – Del 2

Hensigt

Dette kursus bygger videre på ”Konflikthåndtering i praksis for TR – del 1”, hvor du fik værktøjer til at analysere og gå mere afslappet og bevidst til de konflikter, du som TR står i. Del 2 har fokus på, at du får trænet dine kompetencer i konflikthåndtering.

På disse to dage vil vi fordybe os i det at skærpe din viden om, hvad der skal til for at skabe kontakt i konfliktfyldte situationer, og samtidig arbejde med at skærpe din bevidsthed
om, hvornår du vælger at være bisidder, konfliktløser, kollega eller blot medmenneske etc. Du vil blive trænet via rollespil i svære samtaler i en gruppe, og vi vil arbejde med det at kunne inkludere “de vanskelige kollegers” synspunkter, så alle kan ende med at tage ejerskab af beslutninger på de mange møder, der holdes, i stedet for det der ofte sker – nemlig at nogle går ud og gør, som de plejer.

Indhold

Du lærer:

  • At bevare overblikket, når du møder konflikter, som du også selv er involveret i
  • At hjælpe kolleger i konflikt til at genetablere kontakten
  • At vide, hvornår du er konfliktløser, og hvornår du skal vælge en anden kasket
  • At turde være i kaos og bevare modet
  • At optræde upartisk, hvor det er relevant for, at kolleger bevarer ejerskab til egne konflikter
  • At tilrettelægge et møde efter metoden “deep democracy”

Vi anbefaler, at du først tilmelder dig ”Konflikthåndtering i praksis for TR – del 2”, når du har prøvet værktøjerne fra del 1 i praksis i mindst ½ – 1 år.

Praktisk

Max deltagerantal: 20
Varighed: 2 dage

Tilmeldingsfrist: 27. januar 2023

Tilmeld dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten  og send det til faod@faod.dk inden tilmeldingsfristen.

Se hele AC’s kursuskatalog for 2023 her