Oplevelser & virksomhedsbesøg

Iværksætterfestival i Gellerup

IværksætterCluster Gellerup inviterer til Iværksætterfestival i shopping centret City Vest i Aarhus. Målet er at fejre iværksætteri og brande området som et power house for iværksætteri.

Læs mere

IværksætterCluster Gellerup præsenterer en dag fyldt med inspiration, viden og netværk for nuværende og fremtidige iværksættere. Målet er at fejre iværksætteri. Derudover at sætte fokus på de mange iværksættere i området samt skabe et bedre image af Gellerup og brande området som et power house for iværksætteri.

Festivalen vil finde sted i City Vest, et shopping center med mange tomme butikker, der vil blive omdannet til kreative og dynamiske rum for iværksætteraktiviteter. Festivalen vil byde på et bredt udsnit af aktiviteter – debatter; talks; networking; workshops; labs og udstillere.

Festivalen vil være en unik mulighed for at støtte og anerkende iværksætteri og iværksætter talenter og skabe en positiv stemning i området. Det vil også være en platform for at netværke og lære af hinanden på tværs af forskellige baggrunde og interesser. Det er vores mål, at festivalen vil inspirere flere til at blive iværksættere og bidrage til Gellerups udvikling og vækst.

Læs mere her