Introduktion til TR-arbejdet - FAOD

Tillidsvalgt

Introduktion til TR-arbejdet

Du introduceres for TR-arbejdets mangfoldighed og får et første indblik i de regler og systemer, du skal fungere indenfor. For offentligt ansat TR.

Hensigt

Hensigten med kurset er at give dig et indblik i de organisatoriske og overenskomstmæssige rammer, en tillidsrepræsentant befinder sig indenfor. Du introduceres for TR-arbejdets mangfoldighed og får et første indblik i de regler og systemer, du skal fungere indenfor. Samtidig introduceres du for forhandlings og mødeteknik.

Udbytte

Efter kurset vil du have opnået et vist kendskab til og indblik i:

• Relevante regler for TR-rollen og andre aftaler, love og overenskomster
• Din rolle som TR – hvad du kan, bør og skal
• Processen i forhandlinger
• Mødeledelse
• Dig som en del af organisationsarbejdet – hvordan det fagpolitiske system fungerer

Form

Kurset er bygget op omkring de situationer, en tillidsrepræsentant oplever i hverdagen. Der vil være en gennemgang af de regler og  overenskomstbestemmelser, som en tillidsrepræsentant skal arbejde med.
Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem samtaleforelæsning, praktiske situationer/eksempler, opgaver og spil.
Deltagerne har så vidt muligt deltaget i et introduktionskursus eller en introduktionsdag i egen organisation.

Praktisk

Max deltagerantal: 28
Varighed: 3 dage

Tilmeldingsfrist: 2. februar 2024

Tilmeld dig ved at udfylde Tilmeldingsblanket_2024  og send det til faod@faod.dk inden tilmeldingsfristen.

Se hele AC’s kursuskatalog for 2024 her