Intro til TR i lønsystemet - FAOD

Tillidsvalgt

Intro til TR i lønsystemet

Få en introduktion til lønsystemets elementer og begreber samt kendskab til procedurer og regler i lønsystemet. For offentligt ansat TR.

Online mini-modul

Dette korte mini-modul er for dig, som gerne vil vide noget om – eller have gentaget – de grundlæggende forudsætninger for lønforhandlinger. Herunder at varetage de forhandlinger, der er knyttet til lokale lønforhandlinger og de løntekniske begreber og beregninger, man forventes at skulle bruge.

Ved deltagelse får du en overordnet introduktion til:

  • Basisløn og tillæg
  • Kriterier for tillæg set i forhold til funktioner, kvalifikationer og kompetenceudvikling
  • Løntekniske begreber og beregninger

Målet er, at du efter endt deltagelse kan forstå og arbejde med muligheder og teknikker ved lokale lønforhandlinger.

Praktisk

Mini-modulet foregår online via programmet Zoom.
Max. deltagerantal: 25 personer
Varighed: 3 timers virtuelt seminar inkl. pause

Kurset erstatter ikke ”TR som aftalepart – løn og arbejdstid”.

Tilmeldingsfrist: 2. februar 2024

Tilmeld dig ved at udfylde Tilmeldingsblanket_2024  og send det til faod@faod.dk inden tilmeldingsfristen.

Se hele AC’s kursuskatalog for 2024 her