Faglig udvikling

Indeklima

Få gennemgået den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger, og hvordan du rustes til at behandle og løse indeklimaproblemer.

Tilmeld

Kursets mål er at give dig en brugbar viden om de lysmæssige forhold i forbindelse med projektering af bygninger og belysningsanlæg i bygninger.

Indhold

Indeklimaet har stor betydning for menneskers komfort, sundhed og præstationer.

På kurset gennemgås de vigtigste parametre i indeklimaet:

  • Det termiske og atmosfæriske indeklima
  • Det kemiske og biologiske indeklima, herunder luftkvalitet beskrevet ved forureninger (støv, partikler, gasser: CO2, Radon, lugte), luftfugtighed, statisk elektricitet
  • Skimmelsvampe og renovering for skimmelsvamp – biologi, sundhedsfare, regler.
  • Hvordan påvirkes mennesker af indeklimaet?
  • Kombinationen af indeklimafaktorer.
  • Hvordan undersøger og måler man indeklimaet?
  • Hvordan renoverers og optimeres indeklimaet?

Vi belyser emnerne med praktiske eksempler, målemetoder og cases

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og andre med byggefaglig baggrund, der ønsker at få større forståelse for og indsigt i hele indeklimaområdet og kompleksiteten forbundet hermed.

Praktisk

Kurset varer ialt 2 dage.

Pris

DKK 11.500,- ex moms. Medlemmer af FAOD får 10% rabat.

Se alle kurser fra Molio her.