Indeklima - FAOD

Faglig udvikling

Indeklima

Du får gennemgået den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger, og hvordan du rustes til at behandle og løse indeklimaproblemer.

Kurset varer ialt 2 dage.

Læs mere

Kurset sætter dig i stand til at:

 • Vurdere indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer
 • Vurdere behovet for indeklimamålinger
 • Foretage udvalgte målinger
 • Vurdere forekomst, årsag til og afhjælpning af skimmelsvampe i en bygning
 • Lægge en strategi for indeklimaoptimering i en bygning med indeklimaproblemer

Du er i meget kompetente hænder for kurset ledes af associate professor, Ph.d. Steffen Petersen (Aarhus Universitet, Institut for Byggeri og Bygningsdesign) og chefrådgiver Niels Papsø Skals (Rambøll)

Indhold

Indeklimaet har stor betydning for menneskers komfort, sundhed og præstationer.

På kurset gennemgås de vigtigste parametre i indeklimaet:

 • Det termiske og atmosfæriske indeklima
 • Det kemiske og biologiske indeklima, herunder luftkvalitet beskrevet ved forureninger (støv, partikler, gasser: CO2, Radon, lugte), luftfugtighed, statisk elektricitet
 • Skimmelsvampe og renovering for skimmelsvamp – biologi, sundhedsfare, regler.
 • Hvordan påvirkes mennesker af indeklimaet?
 • Kombinationen af indeklimafaktorer.
 • Hvordan undersøger og måler man indeklimaet?
 • Hvordan renoverers og optimeres indeklimaet?

Vi belyser emnerne med praktiske eksempler, målemetoder og cases