IKT i anlæg og infrastruktur - FAOD

Faglig udvikling

IKT i anlæg og infrastruktur

Du får på tre intensive dage både en generel indføring i håndteringen af IKT på anlægsprojekter, men du kommer også i dybden i forståelsen af de udfordringer, der er specifikke for anlægsprojekter.

Kurset varer ialt 3 dage.

Læs mere

Det får du ud af tage dette kursus

Med Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg fra 2019 (YBA19) er IKT blevet en mere integreret del af projektaftalerne, og netop derfor møder vi oftere IKT-specifikationer i forbindelse med udbud af store som små og/eller kombinerede bygge- og anlægsprojekter. På dette kursus får du en praksisorienteret forståelse for at kunne indgå i og lede IKT-arbejdet, den digitale transformation og de nye krav der følger med i anlægsbranchen. Kurset giver det store og nyttige overblik: både for dig som er relativt ny på området – og for dig som ønsker at få bygget både teori og praktiske erfaringer ovenpå eksisterende viden.

Indhold

Dag 1:

  • IKT, BIM og VDC – en gennemgang
  • BIM og IKT i anlæg
  • IKT-lederens rolle og ansvar
  • IKT-værktøjer – Krav og styring, hvor ligger værdierne?
  • Gruppeopgaver

Dag 2:

  • IKT-ledelse i anlæg – set med entreprenørbriller
  • Workshop: Opbygning af samlet aftalesæt vedr. IKT-forhold. Drøftelser af konsekvenser for hele værdikæden

Workshoppen er sammensat af oplæg, gruppearbejde og diskussioner. Opgaven løses gruppevis med coaching og sparring gennem hele forløbet fra underviser, øvrige grupper og i plenum.

Dag 3:

  • BIM som aktivt valg
  • Konkrete og specialiserede IKT-forhold i anlæg og infrastruktur – i praksis