Tillidsvalgt

HVAD BETYDER BUDGETTERNE FOR TR´S ARBEJDE?

Forstå forudsætningerne for de enkelte institutioners budgetter, økonomistyring og budgetplanlægning. For offentligt ansat TR.

Hensigt

Kursets hensigt er at skærpe TR’s forståelse for de bagvedliggende forudsætninger for de enkelte institutioners budgetter, økonomistyring og budgetplanlægning med fokus på de økonomiske rammer for TR’s arbejde. Det gælder bl.a. i forhold til de lokale lønforhandlinger og diskussioner om fx midler til kompetenceudvikling. Herudover bliver du som TR bedre klædt på til de generelle drøftelser i SU/MED.

Kurset henvender sig primært til de tillidsrepræsentanter, der har gennemgået kurset ”Introduktion til TR-arbejdet” i Akademikernes basisuddannelse, og det bygger videre på de budgetmæssige aspekter i kurserne ”TR – et spørgsmål om indflydelse” og ”TR’s rolle i lønsystemet”.

Udbytte

Efter kurset vil du som TR være styrket til at indgå i dialog med ledelsen om din institutions budgetmæssige forhold, herunder de økonomiske rammer for TR’s arbejde. Således
klæder kurset dig bedre på til at varetage rollen som TR, både når det gælder lønforhandlinger og som SU/MEDmedlem.

Deltagelse i kurset vil:

  • Øge din indsigt i, hvordan du bedre kan gennemskue din institutions budgetter
  • Skabe en forståelse for din institutions budgetplanlægning og processen bagved
  • Give indsigt i, hvordan institutionens økonomiske rammer også har betydning for de lokale lønforhandlinger
  • Klæde dig generelt bedre på til arbejdet i SU/MED udvalget, herunder hvordan du som SU/MED medlem har mulighed for at øge din indflydelse på bl.a. budgetplanlægningen.

Form

Kurset henvender sig primært til de TR, der skal deltage i lønforhandlinger med ledelsen. Undervisningen vil foregå dels via gennemgang af de basale regler for fastlæggelse af institutionernes budgetter, herunder sondringen mellem budgettet til hhv. lønudgifter og til øvrige driftsudgifter. Dels via fokus på centrale tidspunkter for bl.a. budgetplanlægningen med henblik på indflydelse. Endvidere vil der være erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Praktisk

Max deltagerantal: 20
Varighed: 2 dage

Tilmeldingsfrist: 2. februar 2024

Tilmeld dig ved at udfylde Tilmeldingsblanket_2024  og send det til faod@faod.dk inden tilmeldingsfristen.

Se hele AC’s kursuskatalog for 2024 her