Funktionsafprøvning af tekniske anlæg - FAOD

Faglig udvikling

Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

På dette kursus får du detaljeret viden om eftervisning af tekniske anlægs ydeevne, hvordan du implementerer kravene i dit byggeprojekt samt værktøjer til den udførendes efterlevelse af såvel de tekniske udfaldskrav, som de nye BR-krav

Læs mere

Indhold

Kurset giver anvisninger på måling og justering af forskellige anlægstyper, herunder hvordan uddata fra funktionsafprøvningen kan anvendes til optimering af ydeevne og energiforbrug. På kurset får du desuden viden om:

 • Baggrund for funktionsafprøvning
 • BR-tillæg om funktionsafprøvning
 • DS 447 og DS 469 og bestykning af anlæg for funktionsafprøvning
 • Usikkerhedsvurdering på målinger
 • Forudsætninger for tests
 • Målinger i praksis
 • Dataudtræk på anlæg med central og decentral automatik
 • Varighed af de enkelte tests.

Udbytte

På kurset får du baggrundsviden om indførelsen af krav om funktionsafprøvning, og dokumentation af de tekniske anlægs ydeevne. Du lærer om korrekt bestykning af anlæg så de kan funktionstestes med lavest mulig usikkerhed på resultatet. Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, dialog, cases og praktiske øvelser. Efter kurset ved du:

 • Hvordan kravene i BR18 skal opfyldes
 • Hvorfor du skal funktionsafprøve
 • Hvad en funktionsafprøvning går ud på
 • Hvornår du tidligst kan gennemføre funktionsafprøvning på forskellige anlæg
 • Hvordan funktionsafprøvninger gennemføres
 • Hvad du skal være opmærksom på før, under og efter gennemført funktionsafprøvning
 • Hvilke regler og normer der gælder for funktionsafprøvning
 • Hvordan acceptkriterier defineres
 • Hvordan du sikrer ejerskab for funktionsafprøvningsprocessen hos alle byggeriets parter.