Fugt i bygninger - FAOD

Faglig udvikling

Fugt i bygninger

Vi viser praktiske eksempler på løsning af fugttekniske opgaver og du vil få information om, hvordan fugtproblemer kan forebygges og hvordan skader kan afhjælpes.

Kurset varer ialt 2 dage.

Læs mere

Derfor bør du deltage på modulet om fugt i bygninger

“Fugt er den hyppigste årsag til skader i byggeriet – skaderne løber op i milliarder hvert år.  Mange skader skyldes forhold i forbindelse med projektering og udførelse, og ved kurset gennemgås nogle af de værktøjer, der kan anvendes tidligt i processen for at undgå fugtskader, fx materialevalg, konstruktive beskyttelse, fugtstrategi og totaloverdækning.

Også forkert udformning af bygningsdele forårsager mange skader. Ved kurset gennemgås anvendelse af membraner og gældende retningslinjer for udformning af bygningsdele med hensyntagen til både fugtpåvirkninger og udtørringsmuligheder. 

I de nyeste fuggtanvisninger er der tjeklister både for projekterings- og udførelsesfaserne og for bygningsdelene.”, forklarer kursusleder seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt (BUILD /AAU), som er kursusleder sammen med Tommy Bunch-Nielsen fra Bunch Bygningsfysik.

NB: På kurset får du udleveret de tre nye fugt-anvisninger fra BUILD!

Indhold

Vi viser praktiske eksempler på løsning af fugttekniske opgaver, fx vedrørende kældre, gulve, tage, badeværelser og skimmelproblemer.

Du vil herunder blive orienteret om undersøgelsesmetoder og måleudstyr, om hvordan problemer kan forebygges og om hvordan skader kan afhjælpes.

Alt er fuldt opdateret iht. nyeste fugtanvisninger fra BUILD (2023). Se i øvrigt punktet om materialer under fanen “Praktisk”.