Oplevelser & virksomhedsbesøg

FREMTIDENS IDRÆTSHALLER OG SPORTSFACILITETER 2024

På temadagen om fremtidens idrætshaller og sportsfaciliteter kommer du rundt til nye, spændende idrætsbyggerier, hvor arkitekter og brugere viser rundt og fortæller om faciliteterne. Dagen afsluttes med inspirerende indlæg og workshops, hvor du selv kan prøve kræfter af med at designe fremtidens idrætshus.

Læs mere

Temadag om fremtidens idrætshaller og sportsfaciliteter

På den ene side er folkesundhed og bevægelse på dagsordenen som aldrig før; på den anden side er forekomsten af overvægt markant steget inden for de seneste årtier. Derfor må vi i langt højere grad nytænke idrætsfaciliteter og gøre bevægelseshuse mere indbydende og fleksible.

 

Vi skal udfordre de traditionelle haller, som bedst rummer boldspil, og samtidig skal vi tænke på tværs af kommunernes forvaltninger i forhold til fx skoler, foreningsliv og kulturliv. Hvilke muligheder og udfordringer står vi over for, når vi skal planlægge fremtidssikrede idrætsfaciliteter?

 

På vores studietur om fremtidens idrætshaller og sportsfaciliteter tager vi dig med til en række nye spændende haller og bevægelseshuse på Sjælland, hvor du får mulighed for at snakke med arkitekter og brugere om byggeprocessen, design og prioriteringer i forhold til drift og teknik.