Faglig udvikling

Få indflydelse som ikke-leder

Få konkret inspiration til, hvordan du positionerer dig som “ikke-leder” eller “inbetweener”, og hvordan du får indflydelse uden formel magt.

Tilmeld dig

Leder og ikke-leder, om inbetweenere i organisationer – eller hvordan du får succes som koordinator

Har du rollen som projektleder, faglig leder eller koordinator? Så er du måske en “inbetweener”, og befinder dig et sted mellem rollen som medarbejder og leder.

Inbetweener-positionen

Mange større virksomheder reducerer antallet af ledere og skubber ansvar nedad til medarbejdere tættere på faglighed og kerneydelser. Der er derfor behov for ledere uden formelt personaleansvar til at udfylde de nye mellemrum i organisationerne, som får større og større betydning for forretningens drift og udvikling.

Birger Søndergård kalder denne position for en ”inbetweener”.

Som koordinator af teams, udviklingsprojekter eller bannerfører for særlige organisatoriske dagsordener, får du mulighed for at udvide dit repertoire omkring din egen positionering. Men mange af os oplever, at vi såvel har en længsel efter udfordringer, længsel efter noget nyt, samtidigt med at vi også har en længsel efter kontinuitet og dette at høre til (et bestemt sted) i organisationen. Det kan sommetider være udfordret i de moderne organiseringer i flydende netværk og skiftene samarbejdskonstellationer.

Dagens workshop handler om, hvordan du selv bliver mere skarp på din rolle som leder og ikke-leder og hvordan du får positioneret dig i organisationen uden at have formel magt.

Udbytte

 • Du går hjem med en opmærksomhed på positionering, og nogle helt praktiske værktøjer til at øge din opmærksomhed på `hvornår noget sker på et møde´ og hvordan du kan positionere dig anderledes gennem talehandlinger og hele din væremåde.
 • Du får en større værktøjskasse, når det kommer til din organisatoriske forståelse og hvordan du kan `lede opad´ eller facilitere en bedre dialog mellem leder, koordinator og kollegaer
 • Du får en større forståelse på dine egne reaktioner som professionel med følelser, og hvordan du kan få italesat forhold, der virker fremmende for samarbejdet.

Indhold

 • Hvorfor de mange koordinatorer? Eller hvordan håndterer man kompleksitet uden at gøre det unødvendigt kompliceret.
 • Sådan indtager du dit inbetweenerrum (Om ledelseskraft, ledelsemagt og ledelsesaccept)
 • Dialog i forhold til skiftende perspektiver (leder, koordinator, kollegaer)
 • Sådan får du indflydelse uden formel magt. Oplæg og individuel opgave
 • Din positionering i forhold til skiftende organisatoriske fortællinger
 • Vi ser på nogle mikrosituationer bl.a. ud fra Goffmans tanker om ”Hverdagslivets rollespil” og har en dialog omkring mulige positioneringer for koordinator
 • At gå foran i faglige projekter versus dette at skulle være bannerfører for forskellige organisatoriske dagsordener/ strategitiltag (bruge strategier som belæg for rammesætning og på den anden side undgå følelsen af at blive gidsel)
 • Afrunding.

Oplægsholder

Birger Søndergård er ledelseskonsulent og lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Han underviser bl.a. i team- og projektledelse og er konsulent inden for teamudvikling.
Han er aktuel med bogen ”Leder og ikke leder – Om inbetweenere i organisationer”, som han har skrevet sammen med ph.d. Pernille Damm Mønsted Pjedsted på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, samt bogen Teaming i organisationer. Begge bøger er udgivet på Samfundslitteratur.

Læs beskrivelse af Leder og ikke leder her

Læs beskrivelsen af Teaming i organisationer her

Form

Arrangementet har workshop formen, og der veksles mellem oplæg, dialog og opgaver.

Sprog: dansk

Målgruppe

Kurset er for dig, der er koordinator eller på anden måde er i denne inbetwener position, og har et ønske om at skærpe din opmærksomhed på `hvornår noget sker på et møde´ og udvikle på dit repertoire i forhold til at positionere dig gennem talehandlinger og hele din væremåde.

PERSONDATA

Når du melder til dig til kurset, samtykker du til, at vi kan behandle persondata om dig. Læs mere om vores behandling af dine data her.