Karriere & job

ECO-Design direktivet

Hvilke krav til fremtidens produkter og services stiller det kommende ECO-Design direktiv? Mød professor Arne Remmen og lektor i design og bæredygtighed Else Skjold og professor Arne Remmen.

Tilmeld

Indenfor 3-5 år vil EU stille minimumskrav til produkternes cirkulære egenskaber til de virksomheder, der sælger til EU’s indre marked. Det sker, når ECO-Design forordningens anvendelsesområde udvides til at dække mange flere produktområder, herunder livsstilsprodukter som tekstil og møbler. Det er derfor afgørende for virksomheders og designers succes, at designe produkter, services og systemer, der lever op til EU’s ECO-Design forordning.

På dette webinar gennemgås de vigtigste parametre i ECO-Design forordning, og hvorfor du som designvirksomhed har behov for at interessere dig for EU-lovgivning. Du får særligt fremhævet, hvad vi kan forvente af lovgivning på tekstilområdet, hvor EU allerede i marts 2022 fremlagde en Tekstil-strategi.

Oplægsholdere

Arne Remmen
Professor, Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling ved Aalborg Universitet
Mere 

Else Skjold
Lektor, Ph.d., i design og bæredygtighed, Det Kongelige Akademi

Else Skjold er lektor, ph.d. i design og bæredygtighed på det Kongelige Akademi og har i en lang årrække forsket i feltet mellem brugerforståelse, designudvikling, og bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen. Hun har formidlet sin viden i en lang række formater fra tv-serier, podcasts, bogudgivelser samt hyppig optræden som ekspert i diverse medier.
Mere

Moderator

Henriette Melchiorsen, designer, rådgiver og studielektor ved Det Kongelige Akademi.
Mere 

Om projektet

Webinaret er en del af projektet ECO-Design Challenge. I løbet af projektperioden kan du deltage i 6 åbne Videns & Inspirations webinarer, som stiller skarpt på forskellige perspektiver af bæredygtigt design.

Se alle webinarer her
Læs mere om projektet her

Hvem står bag

ECO-design Challenge 2022 er et samarbejde mellem Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Design denmark (Dd), Danske Kunsthåndværkere & Designere (DKoD) og Lifestyle & Design Cluster (LDC), støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.