Karriere & job

ECO-design challenge 2023

Deltag i ECO-design Challenge 2023, hvor 20-25 udvalgte designere og designvirksomheder introduceres til og arbejder med EU’s krav til fremtidens produkter og producenter. Deadline for din ansøgning er 1. juli.

Tilmeld

EUs kommende ECO-design forordning er i fokus i dette forløb, hvor det bliver sat i spil i samarbejdet mellem designere og producenter. Der er lagt op til et pro-aktivt udviklingsarbejde, der skaber grundlaget for produkter og services til EU’s markedsplads, som er i gang med en grøn omstilling.

Kan du mærke den brændende platform?

Indenfor de kommende år forventer vi, at de nuværende direktiver for energiforbrugende produkter tilpasses og udbredes til øvrige dele af designbranchen. Europa-Kommissionen har i foråret 2023 åbnet en høring for den kommende arbejdsplan for ECO-design forordningen. Målet er at identificere, hvilke andre produkttyper, der skal tilføjes den nye forordning.

EU stiller krav til producenterne

EU vil altså meget snart stille bæredygtigheds dokumentationskrav til virksomheder, der ønsker adgang til EUs indre marked for møbel- og tekstilprodukter. Hvis virksomheder og designere vil have succes og vækst, skal produkter, services og systemer fremover designes, så de lever op til EUs ECO-design forordning.

Du arbejder med en konkret case

20-25 udvalgte designere og designvirksomheder introduceres til og arbejder med EU’s krav til fremtidens produkter og producenter i ECO-design Challenge 2023.

Over et tre-måneders forløb vil du, i samarbejde med andre designere, arbejde med en case fra en udvalgt livsstilsvirksomhed. Hvert team består af en casevirksomhed og 3-4 designvirksomheder. Forløbet består af to workshops, mellemliggende gruppearbejde og en afsluttende præsentation i perioden fra august til november 2023.

Sammen klædes I på til at finde frem til, hvordan ECO-design kan anvendes i casen – og herigennem bidrage til at definere, hvilken betydning ECO-design har for dine arbejdsmetoder som designer og hvilken type produkter, der kan – og bør – sendes på markedet i fremtiden.

Læs mere om, hvad der kræves af dig for at deltage her

Hvad er ECO-Design?

ECO-design er en betegnelse for de krav, EU stiller for energiforbrugende og energirelaterede produkter. Kravene er til for at sikre produkternes minimale miljømæssige aftryk.

ECO-design har især omhandlet forbud mod de mindst energieffektive produkter, da energiforbruget i produkters levetid oftest er den største kilde til miljøpåvirkning. Kravene stilles derfor, for at fjerne de mest miljøbelastende og mindst energieffektive produkter fra markedet.

Kravene er også kendt som Ecodesign-direktivet (2009/125/EC).

Direktivet udbygges med flere produkttyper i nærmeste fremtid.

Hvordan deltager du?

Du skal udfylde et ansøgningsskema, og indsende det inden 1. juli. Ansøg via Lifestyle & Design Cluster her.

Du skal have et CVR-nummer for at kunne deltage.

Virksomhedscase og designteam matches ud fra kompetencer og erfaringsniveau. Bemærk, at projektpartnerne forholder sig retten til at tildele pladser på forløbet med det formål, at hvert team matches bedst muligt. En ansøgning er derfor ikke garanti for en plads på forløbet i 2023.

forventninger til dig

Udvælges du til ECO-design Challenge 2023, indvilliger du i at bruge tid på to heldagsworkshops og en afsluttende præsentation – alle tre arrangementer afholdes i København. Dertil skal du afsætte tid til gruppearbejde i perioden mellem kick-off og afslutning. Sideløbende afholdes seks online videns- og inspirationsseminarer, som det forventes, at du deltager i.

Hver virksomhed forpligter sig til at bruge ca. 85 timer over tre måneder inklusiv ovenstående arrangementer, men hvert team tilrettelægger selv arbejde og tidsforbrug under forløbet.

Læs mere om forventningerne til dig her

Hvem står bag

ECO-design Challenge 2023 er et samarbejde mellem Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Design denmark (Dd) og Lifestyle & Design Cluster (LDC), støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs mere om projektet her