DEN REGENERATIVE ORGANISATION I PRAKSIS - FAOD

Leder

DEN REGENERATIVE ORGANISATION I PRAKSIS

Genskab livet i din organisation og forløs medarbejdernes potentialer

Tilmelding
  • “Jeg kan jo se, der er noget galt, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal løse det”.
  • “Vi har sindssygt dygtige folk, men på en eller anden måde får vil ikke rigtigt brugt deres fagligheder hensigtsmæssigt i de enkelte opgaver”.
  • “Vi oplever desværre mere og mere stress og mistrivsel hos vores medarbejdere, men forstår faktisk ikke rigtigt, hvad det skyldes?

Ovenstående citater er eksempler på de udfordringer, vores kunder oplever.

Mange af disse udfordringer skyldes bl.a. den stadig stigende videnskompleksitet, som organisationerne skal håndtere. Typisk har organisationerne forsøgt at håndtere udfordringerne ved at opbygge flere systemer, mere struktur og flere hierarkier.

Det har gjort vores organisationer uhensigtsmæssigt rigide og således forstærket organisationernes udfordringer ift. at håndtere kompleksitet.

Konsekvensen af ovenstående dynamik er, at organisationerne ikke tilstrækkeligt formår at forløse medarbejdernes potentiale og faglighed, og i mange organisationer resulterer det i mistrivsel og stress hos medarbejderne.

Fremtidens organisationer kan frisætte medarbejderne og herigennem skabe flow, liv og trivsel

I Promentum har vi, i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere, arbejdet målrettet på at udvikle nye organisationsformer, der er bedre til at håndtere den aktuelle videnskompleksitet, og som i højere grad understøtter medarbejdernes trivsel og engagement.

Erfaringerne fra dette arbejde har givet os troen på, at fremtidens organisationer formår at frisætte og forløse medarbejdernes forskellige fagligheder og herigennem skabe flow, liv og trivsel i organisationens hverdag.

Indholdet på dette kursus er en samling af vores erfaringer med at etablere regenerative og frisættende organisationer – båder internt og hos vores kunder.

Målet med kurset er at hjælpe dig som leder i gang med at arbejde konkret med udviklingen af din organisation.

Formålet med kurset “Den regenerative organisation i praksis”

Dette kursus giver dig og jer som ledergruppe mulighed for at tage de første skridt i retning af at skabe de organisatoriske tiltag, der understøtter en regenerativ frisættende organisationskultur.

Målgruppe

Ledere, der gerne vil arbejde med at understøtte etableringen af en regenerativ frisættende kultur i deres organisation og ønsker konkrete værktøjer til at skabe dette i deres organisatoriske hverdag.

Medlemmer af FAOD får 25% rabat. Kontakt Bettina Jørgensen på bj@promentum.dk eller (+45) 2568 6660 for at opnå rabatten.