Karriere & job

Cirkulær økonomi

Når affald bliver til nye materialer. Mød Miljøstyrelsen og Kvadrat Really til en eftermiddag, hvor vi ser på, hvordan man kan handle cirkulært som forbruger og som virksomhed.

Tilmeld

Princippet i cirkulær økonomi er at udnytte vores ressourcer længst muligt på højst muligt niveau. Dette gøres ved at reparere, vedligeholde, genbruge produkter og genanvende vores affald. Det giver god mening fordi vi derigennem både reducerer vores træk på ressourcer og minimere affaldsmængder.
Cirkulær økonomi-begrebet er blevet bredt kendt i de senere år og affald bliver i højere og højere grad set på som en ressource, der kan genanvendes til nye formål.

I dagens webinar bliver vi klogere på, hvordan Miljøstyrelsen arbejder med at få den danske befolkning til at handle cirkulært. Kvadrat Really er et eksempel på, hvordan man som virksomhed helt konkret kan gentænke ressourceforbrug og materialedesign med udgangspunkt i et cirkulært tankesæt.

Oplægsholdere

Nina Espergaard Hassel
Kontorchef for enhed for Cirkulær Økonomi og Affald, Miljøstyrelsen

Nina Espegård Hassel er kontorchef i enheden for Cirkulær Økonomi og affald i Miljøstyrelsen og er ansvarlig for områderne tekstil, plastik og producentansvar på elektronik, batterier og det kommende udvidede producentansvar på emballage. Nina arbejder særligt med EU-direktivimplementering inden for cirkulær økonomi og udviklingsprojekter særligt inden for tekstil- og plastikområdet. Her kan nævnes det Nationale Partnerskab for genanvendelse af tekstilaffald, det nordiske tekstil-samarbejde samt ledelsen af Det Nationale Plastik Center, der er en videnshub for reduktion, genbrug og genanvendelse af plastik. Nina tidligere arbejdet med forskning og innovation i regi af Udenrigsministeriet, hvor hun har været Innovationsattaché i Shanghai samt forskellige konsulent og chefstillinger Uddannelses- og forskningsministeriet.
Mere

Wickie Meier
CEO Really at Kvadrat

Wickie Meier Engström er direktør, partner og co-founder af Kvadrat Really. Uddannet designer og med et bagkatalog inkluderende design og innovations processer og organisering for private virksomheder, offentlige institutioner og NGO’er . Wickie har tidligere været udviklingschef for INDEX: Design to Improve Life, innovations chef hos Unicef Supply Division og professor i bæredygtig design strategier i Berlin.
I dag har Wickie et professorat på AUP, The American University in Paris, i bæredygtige strategier indenfor mode, samt engagement i udviklingen af EU’s ECO-direktiv indenfor tekstiler og møbler.
Mere

Moderator

Henriette Melchiorsen, designer, rådgiver og studielektor ved Det Kongelige Akademi.
Mere 

Om projektet

Webinaret er en del af projektet ECO-Design Challenge. I løbet af projektperioden kan du deltage i 6 åbne Videns & Inspirations webinarer, som stiller skarpt på forskellige perspektiver af bæredygtigt design.

Se alle webinarer her
Læs mere om projektet her

Hvem står bag

ECO-design Challenge 2022 er et samarbejde mellem Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Design denmark (Dd), Danske Kunsthåndværkere & Designere (DKoD) og Lifestyle & Design Cluster (LDC), støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.