Faglig udvikling

CIRKULÆR ØKONOMI

Genanvendelse af ressourcer. Hvordan kan vi gentænke ressourceforbrug og materialedesign med udgangspunkt i et cirkulært tankesæt? Mød Rasmus Eisted, Miljøstyrelsen og Wickie Meier, Kvadrat Really

Tilmeld dig

Princippet i cirkulær økonomi er at udnytte vores ressourcer længst muligt på højst muligt niveau. Dette gøres ved at vedligeholde, reparere og genbruge produkter og genanvende vores affald. Det giver god mening, fordi vi herigennem både reducerer vores træk på ressourcer og minimere affaldsmængder.

Cirkulær økonomi-begrebet er blevet bredt kendt i de senere år og affald bliver i højere og højere grad set på som en ressource, der kan genanvendes til nye formål.

I dagens webinar bliver vi klogere på, hvordan Miljøstyrelsen arbejder med at få den danske befolkning til at handle cirkulært.
Hele systemet for ’affald’ er i gang med at blive gentænkt, så ressourcerne ikke afbrændes, men genanvendes.

Kvadrat Really er et eksempel på, hvordan man som virksomhed helt konkret kan gentænke ressourceforbrug og materialedesign med udgangspunkt i et cirkulært tankesæt.

OPLÆGSHOLDERE

Rasmus Eisted
Enhed for Cirkulær Økonomi og Affald, Miljøstyrelsen

Rasmus Eisted er uddannet Civilingeniør med en Ph.d. i affaldshåndtering og er AC-tekniker ved Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald. Rasmus Eisted er en del af enhedens plastikteam og beskæftiger sig til dagligt med genanvendelse på flere niveauer, herunder både mekanisk og kemisk genanvendelse.

Rasmus Eisted har et solidt bredt kendskab til affalds- og genanvendelsessektoren og deltager i arbejdet i flere teams, herunder det internationale arbejde, hvor Rasmus Eisted tager imod udenlandske delegationer og bidrager til de strategiske sektorsamarbejder med udlandet.
Mere

Wickie Meier
CEO Kvadrat Really

Wickie Meier Engström er direktør, partner og co-founder af Kvadrat Really. Uddannet designer og med et bagkatalog inkluderende design og innovations processer og organisering for private virksomheder, offentlige institutioner og NGO’er . Wickie har tidligere været udviklingschef for INDEX: Design to Improve Life, innovations chef hos Unicef Supply Division og professor i bæredygtig design strategier i Berlin.
I dag har Wickie et professorat på AUP, The American University in Paris, i bæredygtige strategier indenfor mode, samt engagement i udviklingen af EU’s ECO-direktiv indenfor tekstiler og møbler.
Mere

Moderator

Henriette Melchiorsen
Designer, rådgiver og studielektor ved Det Kongelige Akademi.
Mere

Om projektet

Webinaret er en del af projektet ECO-Design Challenge. I løbet af projektperioden kan du deltage i 6 åbne Videns & Inspirations webinarer, som stiller skarpt på forskellige perspektiver af bæredygtigt design.

Se alle webinarer her
Læs mere om projektet her

Hvem står bag

ECO-design Challenge 2023 er et samarbejde mellem Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Design denmark (Dd) og Lifestyle & Design Cluster (LDC), støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.