Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri - FAOD

Faglig udvikling

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Uddannelsens mål er at give dig direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, så du bliver i stand til at rådgive på flere forskellige parametre, alt afhængig af bygherrens og omverdenens krav.

Læs mere

Hvad får man ud af blive certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri?

Igennem en dialogbaseret tilgang inkl. en gennemgående case bliver kursisterne i stand til at medvirke i den nødvendige forandringsledelse inden for byggeriet. De vil kunne se på tværs af lovgivning, certificeringsordninger, absolut bæredygtighed og trends, og de styrkes væsentligt i at kunne etablere de rette trædesten for beslutningstagere i den afgørende indledende projektfase. Kompetencerne kan bruges i alle sammenhænge og projektstørrelser.

Jørgen Lange, uddannelsesleder
Ingeniør, DGNB-konsulent og direktør i Ekolab

Gennem 6 workshops og 3 webinarer bliver du ført igennem, hvad du bør vide om begrebet bæredygtighed inden for byggeriet. Du opnår en grundig viden om, hvordan begrebet realiseres gennem byggeriets processer – hvad bæredygtighed i praksis betyder, hvilke valg og implikationer det fører med sig og hvordan man arbejder konkret med bæredygtighed gennem byggeprocessen, fra design til konkrete valg og beregninger.

Som real-life case arbejder vi med tilrettelæggelse af bæredygtigheden helt fra de indledende faser hvor frihedsgraden er størst og beslutningerne er afgørende. Her får du et godt overblik over de forskellige processer og bæredygtige virkemidler, deres indbyrdes sammenhænge og relevans for det overordnede resultat.

Uddannelsen indeholder følgende elementer:

 

Workshop 1: Bæredygtighed – i perspektiv og processerne bag

Gennemgang af fordele og ulemper ved systematisering af bæredygtighedsarbejdet med mærkningsordninger og certificeringsordninger (DGNB).

Webinar 1: Den bæredygtige byggeproces

Hvilke særlige barrierer og muligheder er der i processen og samarbejdet, når man vil bygge bæredygtigt? Og hvorfor lykkes det for sjældent at omsætte bæredygtige ambitioner til resultater? I Værdibygs publikation ”Den bæredygtige byggeproces” lægges grundstenene til en forståelse for hvordan byggeprocessen kan være vejen til mere bæredygtigt byggeri. Både kompetencerne og de tekniske løsninger er til stede i byggeriet, men for at få bæredygtigt byggeri til at lykkes i praksis, skal bæredygtighedsdagsordenen integreres i den almindelige byggeproces, så processerne understøtter bæredygtigt byggeri som den nye udbredte norm i byggeriet.
Underviser: Stephan Sander, Værdibyg

Workshop 2 : LCA – analyse af materialers livcyklus

Gennemførelse og dokumentation af materialers, bygningsdeles og hele bygningers livscyklus. Hvilken tilgang kan vælges og hvilke værktøjer findes?

Webinar 2: Opfølgningswebinar på workshop 2 vedr. LCA

Underviser: Bæredygtighedsspecialist August Sørensen, Ekolab

Workshop 3: LCC – Betydningen og tilgangen til totaløkonomi med LCCbyg

Totaløkonomiske beregninger er af stor betydning for de endelige valg. Hvordan regner man på totaløkonomien og kan det gøres inden for en fælles reference- og beregningsramme?

Webinar 3: Genbrugsmaterialer i nybyggeri / Processer til materialevalg

For at imødegå udfordringer med ressourcer og klima, så vil genbrug og genanvendelse være en tilgang med kraftigt stigende nødvendighed. Man ser nu at den cirkulære økonomi er kommet i gang på flere fronter og der begynder at foreligge erfaringer fra byggeprojekter med direkte genbrug. Der er imidlertid en lang række udfordringer ved genbrug som f.eks mængder, tilgængelighed, adskillelighed og selektiv nedrivning, kemikalier, produktviden, ansvarsforhold, risikovurdering mv. samt tilrettelæggelse af udbud og udførelsen. På dette webinar vil du høre om en rådgivers konkrete arbejder med genbrug på flere cases og deres tanker om kommende projekter.
Undervisere: Michael Meldgaard Thomsen, OJ Rådgivende Ingeniører / Trine Bindslev Tree, Rambøll

Workshop 4: Bæredygtighed i materialevalg

Grundlæggende indføring i de afgørende processer for valg af byggematerialer. Du får konkrete eksempler på forskellige materialetemaer som f.eks. upcycling og genbrug, Cradle to Cradle, biologisk og fornybare materialer, nye byggematerialer designet med skarpe bæredygtighedsprofiler samt relancering af tidligere byggeteknikker med meget enkle materialer. Som forberedelse til Workshop 4 bliver du præsenteret for relevant uddybende litteratur, og et omfattende præsentationsmateriale fra workshoppens indlægsholdere.

Workshop 5: Certificerings- og mærkningsordninger

Dybere kendskab til de mest relevante og anvendte mærknings- og certificeringsordninger. Dagen giver indblik i mærknings- og certificeringsordningers forskellige tilgange og fokus samt den opnåede bæredygtighed ved anvendelse. Der vil bl.a. være indlæg fra Svanemærket som både er en miljømærke for produkter og bygninger, DGNB som bæredygtighedscertificering, Cradle to Cradle som definerer de biologiske og tekniske cyklusser samt FSC mærkning af træ som et meget specifikt materiale. Som forberedelse til Workshop 5 bliver du præsenteret for relevant uddybende litteratur og uddybende information fra de i Danmark mest anvendte mærknings- og certificeringsordninger.

Workshop 6: Bæredygtighedsarbejde på case – og eksamen

Hvilken tilgang skal vi have til en konkret case? – metoder, prioriteringer og målsætninger? Gennem gruppearbejder med konkret situation får du lejlighed til selv at arbejde med (og få repeteret) de forskellige vinkler i bæredygtighed – og koblingen mellem disse vinkler for opnåelse af gode helhedsløsninger. På Workshop 5 afsluttes uddannelsen med eksamen. Eksaminator er kursusleder Jørgen Lange og der anvendes ekstern specialist som censor.