Certificeret projekteringsleder - FAOD

Faglig udvikling

Certificeret projekteringsleder

Gennem samarbejdsledelse og beslutningsledelse, lærer du at kunne håndtere de mange udfordringer, og styre et projekt sikkert gennem alle faser.

Kurset varer ialt 5 dage.

Læs mere

Molios uddannelse i projekteringsledelse adresserer de mange udfordringer branchen står overfor.

Projekteringslederen skal kunne håndtere mange forskelligartede udfordringer og problemstillinger, have kendskab til komplekse processer og teknologier, kunne sikre et godt samarbejde mellem de enkelte aktører, integrere processer gennem alle byggeriets faser og samtidig sikre at gældende lovkrav og aftaleforhold overholdes.

Indhold

Målet med uddannelsen er at uddanne kommende og nuværende projekteringsledere til, gennem samarbejdsledelse og beslutningsledelse, at kunne håndtere de mange udfordringer og sikkert styre projektet gennem alle faser. Kort sagt at kunne levere et projekt til rette tid, økonomi og kvalitet.

Uddannelsen omfatter:

 • Projekteringsledelse, entrepriseformer, aftaleforhold, organisation, tid og økonomi
 • AB, ABR og Ydelsesbeskrivelse
 • Økonomistyring
 • Risikostyring
 • Forandringsledelse og kommunikation – projektdeltageres følgeskab og motivation
 • Integration mellem de øvrige aktører gennem projektets faser
 • Projektoptimering
 • IKT-ledelse og samarbejde med IKT-leder
 • Bæredygtighedsledelse og samarbejde med bæredygtighedsleder
 • Digitalisering – praktiske værdiskabende eksempler
 • Understøttende teknologier på byggepladsen
 • Kvalitetsledelse, herunder commissioning-processer
 • Byggeriets aflevering
 • Byggeriets idriftsættelse og drift

Udbytte

Uddannelsen giver dig:

 • Konkret faglig indsigt, der sætter dig i stand til at være projekteringsleder på mindre og større projekter
 • Viden, så du kan deltage i projekteringsledelsen i store projekter sammen med en mere erfaren projekteringsleder
 • Opdateret viden om optimal udnyttelse af de digitale værktøjer og teknologier
 • Forståelse for krav, processer og samarbejde ved bæredygtigt byggeri
 • Værktøjer til, og viden om samarbejdsledelse og beslutningsledelse.