Faglig udvikling

Certificeret Miljørådgiver

Lær at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringssager

Tilmeld

Kurset klæder dig på til at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed, affald og miljø i forbindelse med miljøsanering ved nedrivnings- og renoveringsprojekter. Du får grundlæggende viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet.

Du får:

  • Læring om miljøundersøgelser, analyser og prøveudtagning
  • Læring om hvornår og hvordan miljøproblematiske stoffer findes i bygningsdele
  • Læring om PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp-saneringsmetoder
  • Læring om arbejdsmiljøregler vedrørende miljøproblematiske stoffer for relevante aktører, PSS, branchevejledninger m.m.
  • Læring om de gældende miljøregler, herunder affaldshåndtering og krav til sortering, genanvendelse m.m.
  • Læring omkring beskrivelser i udbudsmateriale og miljøtilsyn under miljøsanering.

Kurset er udviklet i tæt samarbejde med Videntjenesten hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS).

Der er god brug for miljørådgivning i byggeriet. Kurset her giver dig en nyttig ballast, men det er “kun” et to-dageskursus. så husk at det er gennem praksis og erfaring, at man evner at give en rigtig god miljørådgivning, så det er vigtigt at komme i gang med at bruge dine kompetencer i praksis.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset er velegnet for rådgivere, bygherrer, projekterende, udførende (entreprenører), nedrivningsfirmaer og andre, der har behov for viden om identifikation, håndtering og bortskaffelse af farlige stoffer i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Kurset er også meget velegnet for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Modulet indgår som tilvalgsmodul på uddannelserne Bygningsfysikuddannelsen, Renoveringsuddannelsen og Bæredygtighedsuddannelsen.

Varighed

2 dage

Pris

DKK 11.500,00 ekskl. moms.

Medlemmer af FAOD får 10% rabat.

Se alle kurser fra Molio her.