Certificeret ESG Manager i byggeri - FAOD

Faglig udvikling

Certificeret ESG Manager i byggeri

Uddannelsen er målrettet dig, som ønsker indsigt i gældende ESG-krav og konkrete værktøjer til at håndtere ESG-arbejdet i bygge- og anlægsbranchen.

Kurset varer ialt 6 dage.

Læs mere

Indhold

Introduktion til ESG og bæredygtig udvikling

 • ESG som driver for virksomhedens grønne omstilling.
 • ESG som platform for innovation og forretningsmuligheder.

ESG-managerens kompetencer

 • ESG-managerens ansvar og roller.
 • ESG-managerens som generalist og specialist.
 • ESG-managerens arbejdsområde og værktøjskasse.

Organisering og strategi

 • ESG i forandringsledelse og omstilling.
 • Organisering og forankring af ESG-arbejdet.
 • Udvikling og implementering af ESG-strategi.

Compliance og standarder

 • Politikker og principper for bæredygtighed og ansvar
  (menneskerettigheder, diversitet, dataetik, persondata, etc.)
 • EU-regulering og rapportering
  (CSRD/ESRS, CSDDD, GRI, UN SDG, TCFD, EU-taksonomi)
 • Dobbelt væsentligheds-analyse og interessent-inddragelse.

Kommunikation og markedsføring

 • Styr på kommunikationsværktøjerne, medierne og budskaberne.
 • Regler og retningslinjer for markedsføring af bæredygtighed.
 • Undgå både greenwashing og greenhushing.

Udbytte

Uddannelsen som certificeret ESG Manager i Byggeri giver dig konkrete kompetencer og færdigheder inden for:

 • ESG-rapportering: Evnen til at analysere og udarbejde ESG-rapporter opbygget omkring væsentlighedsprincippet og ESRS’erne, som opfylder danske og internationale lovgivningsmæssige krav og investorkrav.
 • Bæredygtighedsledelse: Kompetencer i at integrere bæredygtighedsprincipper i byggeprojekter og virksomhedsledelse, herunder udvikling, implementering og forankring af bæredygtighedsstrategier.
 • Social ansvarlighed: Forståelse for og evne til at håndtere sociale og etiske aspekter af byggeri, såsom arbejdsvilkår, sikkerhed, engagement i lokalsamfundet og design af byggeri til fremtidige boformer.
 • Governance-praksis: Viden om god governance og ledelsesmæssige standarder, der fremmer transparens, ansvarlighed og etisk forretningsførelse i byggeprojekter.
 • Compliance og risikostyring: Kompetencer i at sikre overholdelse af lovgivning og standarder inden for ESG samt evnen til at identificere og styre risici relateret til bæredygtighed i byggeri.
 • Kommunikation og interessentengagement: Redskaber til effektivt at kommunikere ESG-initiativer og resultater til forskellige interessenter, herunder investorer, myndigheder og offentligheden.
 • Cirkulær økonomi: Viden om principperne for cirkulær økonomi ogevnen til at implementere disse i byggeprojekter med henblik på at minimere affald og sikre bæredygtig ressourceudnyttelse i byggebranchen.

Færdighederne udstyrer dig med den nødvendige ekspertise til at drive bæredygtighedsinitiativer i byggebranchen, sikre compliance og gøre en positiv forskel for både din virksomhed og miljøet. På baggrund af en eksamen med ekstern censur erhverver du dig certifikat på dine kompetencer som ESG Manager i Byggeri.