Certificeret Bæredygtighedsleder - FAOD

Faglig udvikling

Certificeret Bæredygtighedsleder

Uddannelsen klæder dig på til at navigere i terminologi, værktøjer og lederskab relateret til bæredygtigt byggeri. Målet er at give dig kompetencerne til effektivt at lede bæredygtige byggeprojekter.

Kurset varer ialt 4 dage.

Læs mere

Indhold

Et bæredygtigt byggeri består af lige dele forudsætninger, forandringsledelse og værktøjer.
Ledelse af bæredygtige byggeprojekter kræver et ændret mind-set i hele projektteamet. Derfor skal lederen af et bæredygtigt byggeri mestre projektforandringsledelse og digitale projektstyringsværktøjer, for at skabe de optimale rammer for succesfuld projektgennemførelse.

Uddannelsen Certificeret Bæredygtighedsleder er en blanding af lige dele teori og praksis, som vil ruste dig til at kunne lede et bæredygtigt byggeri med succes – og ikke mindst at håndtere de forandringer du vil møde.

Målgruppe og forudsætninger

Offentlige og private bygherrer, herunder projektledere i kommuner, bygherrerådgivere, projekteringsledere, projektledere, projekterende samt entreprenører.

Vi anbefaler deltagere at have forudgående projektledelseserfaring og/eller have gennemført enten Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeriBygherrekompetencer eller Byggeriets Projektlederuddannelse.