Faglig udvikling

Certificeret Bæredygtighedsleder

Få succes med at lede et bæredygtigt byggeri fra start til slut uanset din rolle i byggeriet. Forstå forandringen og lær at planlægge processen samt at vælge den model og de styringsredskaber, der bringer det bæredygtige byggeri sikkert i mål.

Tilmelding

Bæredygtighed – en ny dagsorden for byggeriet

Den grønne omstilling af byggeriet kræver forandring og kompetente ledere, der kan lede og handle i forhold til bæredygtighed. Bæredygtigt byggeri har udviklet sig til en selvstændig disciplin, som skal implementeres i alle værdikædens led. Ledelse af bæredygtige byggerier kræver et forandret mind-set med særlige ledelseskompetencer for at sikre proces- og produktkvalitet, produktivitet og ikke mindst opfyldelse af bæredygtighedsmålene for byggeriet.

Uddannelsen Certificeret Bæredygtighedsleder er en blanding af lige dele teori og praksis, som vil ruste dig til at kunne lede et bæredygtigt byggeri med succes – og ikke mindst at håndtere de forandringer du vil møde.

Målgruppe og forudsætninger

Offentlige og private bygherrer, herunder projektledere i kommuner, bygherrerådgivere, projekteringsledere, projektledere, projekterende samt entreprenører.

Vi anbefaler deltagere at have forudgående projektledelseserfaring og/eller have gennemført enten Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeriBygherrekompetencer eller Byggeriets Projektlederuddannelse.