Faglig udvikling

Byplanlægger

Er du ledig, og kunne du tænke dig at arbejde som byplanlægger i en kommune eller et rådgivningsfirma, som arbejder med fysisk planlægning? Deadline 9. februar.

Læs mere

Er du ledig, og kunne du tænke dig at arbejde som byplanlægger i en kommune eller et rådgivningsfirma, som arbejder med fysisk planlægning?

Eller er du i arbejde men ønsker at efteruddanne dig inden for byplanlægning? Så er kurset Byplanlægger lige noget for dig.

Kurset har til formål både at professionalisere ledige arkitekter og ledige fra beslægtede uddannelser, men også at efteruddanne arkitekter, der allerede er i job.

Med et byplankursus får du konkret viden og metoder, der vil gøre dig i stand til både at foretage målrettet og kvalificeret jobsøgning til stillinger som byplanlægger. Du får også grundlæggende færdigheder, som du kan bruge, hvis du er i job.

Kursets opbygning

Byplankurset fokuserer på fem grundlæggende elementer:

  • Professionen – hvordan er det at arbejde som byplanlægger?
  • Rammerne – introduktion til planloven.
  • Demokratiet – principper og metoder til borgerinddragelse.
  • Planlægningsprocessen – den politiske og administrative proces og samarbejdet med bygherrer og rådgivere.
  • Lokalplanen – introduktion til værktøjer og metoder gennem konkrete cases og øvelser.

Undervisere

  • Martin Odgaard – arkitekt og lektor i by- og landskabsplanlægning
  • Tom Nielsen – arkitekt og professor i by- og landskabsplanlægning
  • Henrik Stjernholm – arkitekt og tidligere stadsarkitekt i Vejle Kommune

Hertil kommer en række oplægsholdere fra kommunerne samt rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomheder, der vil bidrage med specialviden.

Praktisk information

Varighed: 10 ugers fuldtidskursus med virksomhedspraksis.

Sted: Arkitektskolen Aarhus.

Målgruppe og adgangskrav

Arkitekter og beslægtede faggrupper med en relevant, lang videregående uddannelse på kandidatniveau.

For ansøgere, der ikke har en dansk, svensk eller norsk adgangsgivende eksamen, er det et krav, at der dokumenteres, at Studieprøven i Dansk med mindst 4 i hver delprøve er bestået.

Ansøgere, der på anden vis har opnået tilsvarende kompetencer kan søge dispensation. Der skal vedlægges dokumentation.

Pris og deadline

Pris: 21.000 kr. – men der er mulighed for, at dit lokale jobcenter kan bevilge dig gratis deltagelse.

Deadline for tilmelding: 9. februar 2024.

Periode

Kurset begynder tirsdag den 12. marts 2024 og slutter fredag den 31. maj 2024.

Praksisperiode: 24. april til og med 24. maj. Du skal stå til rådighed til at kunne være på fuld tid i praktikperioden.

Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus.

Læs mere på Arkitektskolen Aarhus’ hjemmeside her