Bygningsfysikuddannelsen - FAOD

Faglig udvikling

Bygningsfysikuddannelsen

Tværfaglig indsigt i bygningsfysik og helhedsorienterede løsninger. Med uddannelsen får du den tværfaglige indsigt, der er nødvendig for at kunne skabe de mest optimale løsninger i dit byggeri. Du vil efter at have gennemført uddannelsen være i stand til at udføre dine projekter på en sådan måde, at alle forhold på tværs af bygningsdelenes og materialernes forskellige egenskaber er tilgodeset, så det hele går op i en højere enhed.

Læs mere

Hvad får man ud af at tage en bygningsfysikuddannelse?

 

“Man bliver ikke dybdegående ekspert på alle emnerne, men man får en solid viden, som gør en til en vigtig all-rounder, når man skal være i dialog med og stille spørgsmål til samarbejdspartnere som ingeniører og arkitekter. Man kan stille de rigtige spørgsmål, fordi man forstår, hvordan de forskellige problematikker indvirker på hinanden”

 Tommy Bunch-Nielsen, censor på bygningsfysikuddannelsen

Indhold

Uddannelsen består af 7 fagmoduler og afsluttes med en skriftlig eksamen. Udgangspunktet for hvert fagmodul er de lovmæssige krav inden for hvert enkelt fagområde. Du får indsigt i teorien bag kravene og får anvist metoder til, hvordan de kan opfyldes. Undervejs i undervisningen vil der indgå masser af eksempler og praktiske opgaver.

Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen på én gang opnår du 15% rabat. Prisen er dermed 75.055 kr. ekskl. moms for tilmelding til hele uddannelsen.

Brand

Du får en grundig gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger og du lærer, hvordan en brand kan udvikle sig og sprede sig samt hvordan sikkerheden kan eftervises for både personer og bærende konstruktioner.

Næste kursus: 19. – 20. marts 2024
Afholdes også: 23. – 24. september 2024

Bygningsmaterialer

Kurset omhandler alle de gængse bygningsmaterialers egenskaber, og du får desuden indsigt i levetider, bæredygtighed, LCA, bortskaffelse og genanvendelse mv.

Næste kursus: 9. – 10. april 2024
Afholdes også: 12. – 13. november 2024

Indeklima

Du lærer, hvordan indeklimaet påvirker os og hvordan indeklimaet kan måles. Du lærer også, hvordan indeklimaproblemer kan afhjælpes og løses.

Næste kursus: 3. – 4. juni 2024

Lys

Du lærer om lysmæssige forhold i forbindelse med projektering af bygninger, og om belysningskilder og belysningsanlæg i bygninger.

Næste kursus: 27. – 28. august 2024

Fugt i bygninger

Du lærer om fugttekniske forhold og ser praktiske eksempler på løsning af fugt- tekniske opgaver. Du bliver også orienteret om undersøgelsesmetoder og måle- udstyr.

Næste kursus: 5. – 6. marts 2024
Afholdes også:  9. – 10. september 2024

Lyd

Du lærer, hvordan støj påvirker mennesker og om principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø. Du lærer også om hvilke akustiske krav, der skal opfyldes i typiske bygningsprojekter.

Næste kursus: 8. – 9. oktober 2024

Energi

Du lærer om de energimæssige forhold i forbindelse med projektering af nye bygninger eller energirenovering af eksisterende bygninger i forhold til de nye, skærpede energikrav.

Næste kursus: 14. – 15. maj 2024

Eksamen

Til den afsluttende eksamen bliver du testet med udgangspunkt i en virkelig bygning, så eksamenssituationen bedst muligt simulerer de projekter, du vil komme ud for. Du får udleveret plan- og snittegninger og bliver testet i hele pensum og i din tværfaglige forståelse.

For at kunne gå til eksamen skal alle prøver på fagmodulerne være bestået.

Næste eksamen: 17. juni 2024
Afholdes også:  2. december 2024

Frivilligt tilvalgsmodul: Miljørådgiver i byggeriet

Du lærer om sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter. Du får bl.a. viden om farlige stoffer og anvisninger til, hvordan de skal håndteres.

Næste kursus:  4. – 5. marts 2024 og 10. – 11. juni 2024 og 30. september – 1. oktober 2024

Pris kr. 11.900 ekskl. moms ud over de kr. 75.055 ekskl. moms for hele uddannelsen