Bygherrekompetencer - uddannelsen for bygherrer - FAOD

Faglig udvikling

Bygherrekompetencer – uddannelsen for bygherrer

Du får kompetencerne til at håndtere rollen som bygherre på det strategiske, taktiske og operationelle plan – med fokus på bæredygtighed, samarbejde, processer, bygherrens rolle og vellykkede projekter.

Kurset varer ialt 10 dage.

Læs mere

Indhold

Uddannelsen styrker dig i din rolle i byggeriets forskellige faseforløb, samt på det strategiske, taktiske og operationelle plan.

Uddannelsen fører dig gennem både den teoretiske og – især – den praktiske del af de ”klassiske” bygherre-discipliner.

Det inkluderer planlægning, programmering, økonomi, organisering, udbud, rammebetingelser, samarbejdser / samarbejdsformer, pligter, konfliktløsning, kvalitet mv.

Uddannelsen fører dig også samtidig helt uptodate med nyeste temaer, regler, pligter, værktøjer og dagsordener mv.

Det hele med stor fokus på at sikre stærke samarbejder og vellykkede bæredygtige projekter – for alle parter.

Bæredygtighed er et gennemgående tema. Som bygherre har du afgørende rolle ift. at reducere klimapåvirkningen fra byggeri. Det er dig der kan stille de ”grønne” krav til certificeringer, materialer, værktøjer, data mv. Og du kan påvirke kunder og beslutningstagere til at efterspørge grønne løsninger – og du kan være med til at opbygge kompetencerne på området.

Læs mere om indholdet under fanen ”Program”.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i 3 moduler (af hver tre dage) og en eksamensdag.
Modulerne fokuserer på hhv. det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau.

Modul 1 – Det strategiske niveau
Efter modul 1 vil du have en bedre forståelse for vigtigheden af en politisk, strategisk forankret bygherrestrategi, perspektiveret i forhold til egen organisation.

Modul 2 – Det taktiske niveau
På det taktiske niveau skal du kunne navigere i de komplekse rammebetingelser for alle faser af byggeriet, du skal kunne rådgive det politiske og strategiske niveau i forhold til visionerne og strategien – og samtidig sikre forankring og værdiskabende samarbejde i hele værdikæden.

Modul 3 – Det operationelle niveau
Byggeriet er komplekst og risikofyldt. Modulet ruster dig til som professionelle bygherre at have de rette kompetencer og den bedste ”værktøjskasse” til at minimere risici og sikre et succesfuldt og bæredygtigt projektforløb.

Udbytte

Udover en række afgørende og nødvendige kompetencer, der ruster dig til at sidde for bordenden når vi drøfter fremtidens byggeri, får du også redskaberne til at:

 • skabe værdi for og i din egen organisation
 • skabe værdi for dine kunder, kunders kunder og for samfundet
 • styrke samarbejde og proces i hele byggeprocessen
 • sikre et bæredygtigt byggeri, herunder at transformere byggeriet fra en lineær til en cirkulær tankegang
 • sikre høj kvalitet og produktivitet
 • sikre at der tages hensyn til både bæredygtighed, miljø og trivsel
 • kunne overskue aftalegrundlag og forholde dig kritisk hertil

Derudover får du

 • en holistisk helhedsforståelse for rollen som bygherre – hvor du snarere end at være faglig specialist i langt højere grad bliver ”specialist i at være generalist”
 • overblik og rustes til en større strategisk forståelse som bygherre – så du kan sætte temaerne i perspektiv, og sætte dagsordenen for, hvad man som bygherre skal, kan og bør
 • et taktisk overblik, som sikrer, at strategien efterleves – også i aftalegrundlaget
 • en værktøjskasse der sikrer, at du og din organisation er opdaterede på det operationelle plan
 • forståelse for vigtigheden af samarbejde og dine muligheder for som bygherre at påvirke branchen i en mere integreret retning med fokus på alle aspekter i projektet – helt fra de første skitser til driftsherre-rollen.

Vi har fokus på at du bliver undervist i de konkrete problemstillinger, du som bygherre møder og kommer til at møde i din hverdag. Indholdet udvikles derfor i samarbejde med byggeriets virksomheder og kompetente nøglepersoner, som gennem indlæg, cases, opgaver, walk and talks og drøftelser giver dig praksisorienteret viden og værktøjer.

Derudover får du også et stærkt netværk af engagerede og kompetente aktører fra flere sider af bygherrerollen. Et netværk, vi hjælper med at fastholde efter uddannelsen, bl.a. gennem opfølgende netværkstilbud.

Det er vigtigt for os, at du kan gå direkte hjem og anvende dine nye/styrkede kompetencer til at gøre en forskel. Det kan vi heldigvis se er tilfældet blandt evalueringer og input fra tidligere deltagere.