Brandsikring af etagebyggeri med trækonstruktioner - FAOD

Faglig udvikling

Brandsikring af etagebyggeri med trækonstruktioner

Kurset kommer omkring det du skal vide for at tilrettelægge og gennemføre brandteknisk dokumentation af fleretagers byggerier med bygningsdele i træ herunder bærende trækonstruktioner.

Læs mere

Træ er med rekordfart på vej ind i byggeriet som et af de primære konstruktionsmaterialer, både i bærende konstruktioner, og som konstruktionselementer. Imidlertid er træ kategoriseret som et brandbart materiale. Det er derfor altafgørende at træ brandbeskyttes eller branddimensioneres korrekt i henhold til dets anvendelse, og at brandstrategien tilpasses iht. de præ-accepterede løsninger eller der på anden vis opnås et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Indhold

Kurset har fokus på moderne etagehuse, hvor bærende og øvrige konstruktioner fortrinsvist er bygget i træ og biogene materialer. Vi ser på hvordan etagehuse i træ opfører sig under en brand, herunder forskellige byggesystemers indflydelse på en brand.

Vi dykker ned i vitale samlingsdetaljer og detaljer for gennemføringer i konstruktionsdele, og ser på muligheder og begrænsninger ved anvendelse af biogene isoleringsmaterialer.  Vi ser også på facader med almindelig træbeklædning og brandimprægneret træbeklædning, og hvilke krav der stilles til dokumentation. Endelig gennemgås branddynamik i træbyggerier, baseret på simuleringer og erfaringer fra relevante brand-cases.

Kurset kommer omkring det du skal vide for at tilrettelægge og gennemføre brandteknisk dokumentation af fleretagers byggerier med bygningsdele i træ herunder bærende trækonstruktioner. Du får samtidig information om væsentlige fokusområder og eksempler du kan spejle din egen praksis i.

Følgende emner vil der blive lagt vægt på:

  • Gældende lovkrav, herunder præ-accepterede løsninger for etagebygninger i træ eller biogene materialer
  • Certificeringsordningerne – hvilke konstruktions- og brandklasser er gældende, hvornår
  • Hvilke bygningsdele i et byggeri kan udføres helt eller delvis i træ og hvordan indarbejdes brugen af dem i brandstrategien
  • Vitale knudepunktsdetaljer og detaljer ved gennemføringer i konstruktionsdele
  • Bærende konstruktioner og byggesystemer i træ – og deres brandmodstandsevne
  • Redningsberedskabets indsats i opførelsesperioden og ved brand
  • Masser af eksempler fra den virkelige verden