Bæredygtig Bygningsrenovering - FAOD

Faglig udvikling

Bæredygtig Bygningsrenovering

Bliv klædt på til at arbejde med bæredygtig renovering af bygninger. Du bliver undervist i at tænke bæredygtigt og cirkulært, forholde dig til ressourcerne i eksisterende byggeri, samt tænke værdiskabende i forhold til økonomiske, sociale og miljømæssige forhold.

Kurset varer ialt 13 dage.

Læs mere

Hvad får man ud af at tage en uddannelse i bæredygtig bygningsrenovering?

“Du får med denne opdaterede og udvidede renoveringsuddannelse, en dybere viden om bæredygtig bygningsrenovering, hvad det omfatter, og hvordan du prioriterer indsatserne. Kursusdagene bliver engagerende og lærerige med en tilgang der veksler mellem input om tilgange, diskussioner og praktiske øvelser. Hele uddannelsen er bundet sammen af den overliggende helhedstilgang til bæredygtig bygningsrenovering, hvor du får kompetencer i at vurdere bæredygtighedsindsatser ud fra et totalværdimæssigt perspektiv. Kompetencerne fra uddannelsen giver dig et solidt udgangspunkt for både at sætte og holde den bæredygtige linje for de mange renoveringer vi i byggebranchen skal håndtere i de kommende år”

Johan Kure-Biegel, uddannelsesleder

Bæredygtig bygningsrenovering skal indtænkes generelt

Det byggede miljø repræsenterer en stor kapital og lagrer enorme ressourcer, både i miljømæssig, social og økonomisk forstand. Vores hidtidige tilgang til eksisterende byggeri har primært været med et økonomisk, og til dels et socialt fokus.

Den globale klimakrise kræver dog at vi ændrer vores tilgang, så vi i langt højere grad har fokus på miljøhensyn, når vi vurderer om en bygning skal vige vejen for et nybyggeri. Her spiller drivhusgasser en væsentlig rolle. Vi kan nemlig spare store mængder CO2 ved at udnytte eksisterende bygninger og konstruktioner, fremfor at nedrive og bygge nyt. Derfor er renovering også i stigende grad et afgørende parameter for bygge- og anlægsbranchens bestræbelser på at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra byggeri. Bæredygtig bygningsrenovering sikrer indfrielse af miljø- og energistrategier, hvor krav til klima, komfort, optimeret bygningsdrift og totaløkonomi er i fokus.