Barsel - FAOD

Selvstændig

Barsel

Du er som selvstændig berettiget til at søge og modtage barselsdagpenge, hvis du opfylder en række kriterier.