Arbejdstid - FAOD

Privatansat øvrige

Arbejdstid

Når du er ansat uden overenskomst skal du selv forhandle din arbejdstid og betaling for overarbejde.