7. juli 2021

Genfandt arbejdsglæden som selvstændig

Efter 7 år som tegnestueansat kastede Anne Yoon sig ud i livet som selvstændig. Efter et alt for hektisk arbejdsliv driver hun i dag en succesfuld virksomhed på sine egne betingelser og har genfundet både arbejdsglæden og den faglige tilfredsstillelse i det, hun laver.