Privatansat

Klausuler

Ansættelsesklausuler er klausuler, der begrænser dine erhvervsmuligheder efter du fratræder din stilling. Klausuler er sjældent til din fordel.