Nyt fra branchen

Amerikaner vinder Photo Of The Year

Studerende på Harvard University vinder Photo Of The Year med en fotoserie fra en japansk vævers hjem.